Urzędnicy z wałbrzyskiego ratusza 21 lutego zorganizowali spotkanie na temat planu miejscowego dla części dzielnicy Szczawienko. Było ono zapowiedzią konsultacji, które będą organizowane w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” i mają pomóc w stworzeniu założeń do projektu planu.

W czasie spotkania mieszkańcy mogli przedstawić swoje opinie i potrzeby w zakresie zagospodarowania przestrzeni oraz kierunków rozwoju dzielnicy. Ich wkład pomoże wypracować optymalne rozwiązania w planie miejscowym Szczawienka.

Odwracamy trochę dotychczasową praktykę. Zwykle – zgodnie z ustawą – jest tak, że najpierw przygotowujemy projekt planu miejscowego, a później pokazujemy go mieszkańcom. W sytuacji tego obszaru uznaliśmy, że najpierw porozmawiamy z mieszkańcami, jakie są ich bolączki, jakie są ich oczekiwania, wyobrażenia co do przyszłości tego obszaru, a potem będziemy na podstawie między innymi ich deklaracji sporządzać projekt planu miejscowego, który przejdzie standardową procedurę, konsultacje i na końcu zostanie przedłożony radzie miejskiej do uchwalenia – powiedział Robert Szymala, urbanista miejski i koordynator procesu konsultacji po stronie Urzędu Miasta.

Źródło: Powstaje miejscowy plan zagospodarowania dla części Szczawienka