Pomiń menu

Wołomin

Gmina: miejska      Województwo: mazowieckie

Celem konsultacji w Wołominie było włączenie mieszkańców w prace nad założeniami do miejscowego planu rewitalizacji. 

Obszar, który ma być objęty planem, leży w ścisłym centrum Wołomina, tworzy go zabytkowa tkanka miejska z początków XX wieku. Jest to obszar zdegradowany infrastrukturalnie, społecznie i ekonomicznie. Zdiagnozowane deficyty to m.in. niska jakość przestrzeni miejskiej, problem polityki parkingowej i organizacji ruchu ulicznego, zły stan techniczny istniejącej zabudowy, brak terenów zielonych i miejsc do spotkań, przestępczość czy ubóstwo. Koncentracja tak wielu negatywnych zjawisk społecznych, ułomna struktura urbanistyczna i degradacja techniczna infrastruktury miejskiej wymaga podjęcia wielopłaszczyznowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Przedmiot konsultacji: Stworzenie miejscowego planu rewitalizacji
Etap konsultacji:

Zakończony

Plan konsultacji
(w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • strona internetowa i media społecznościowe
 • artykuły w lokalnej prasie
 • plakaty, ulotki

Zasięganie opinii:

 • ankieta on-line
 • stały punkt konsultacyjny
 • terenowy punkt konsultacyjny
 • spacer badawczy
 • otwarte spotkania warsztatowe

Podsumowanie konsultacji:

 • artykuły w lokalnej prasie
 • informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
 • dedykowany punkt informacyjny w urzędzie miasta
 • raport
 • spotkanie otwarte
Czas trwania konsultacji:

czerwiec–grudzień 2021

Kontakt:

Ze strony gminy:

Joanna Żero, Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, (22) 763 30 17

Ze strony zespołu wspierającego:
Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, j.suchomska@pzr.org.pl

Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.