W Wołominie od 2017 roku funkcjonuje Gminny Program Rewitalizacji. Tegorocznym wyzwaniem rewitalizacyjnym jest opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji. Celem urzędników jest poznanie zdania mieszkańców jeszcze przed przystąpieniem do procesu projektowego. 

W pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety diagnozującej stan obecny. Ankieta posłuży do określenia najważniejszych problemów przestrzennych obszaru objętego konsultacjami.

Mieszkańcy mogą też zapoznać się z inwentaryzacją przygotowaną na zlecenie miasta, która zawiera wstępną diagnozę stanu obecnego, oraz informatorem w formie kilkustronicowej broszury, który wyjaśnia m.in., czym jest plan rewitalizacji i jak będą przebiegać konsultacje.

O rozpoczęciu konsultacji miasto informowało m.in. w swoich mediach społecznościowych: