Pomiń menu

Serock

Gmina: miejsko-wiejska      Województwo: mazowieckie

Celem konsultacji w Serocku było uzyskanie informacji nt. sposobu zagospodarowania terenów wokół nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Dębe pozwalających na sformułowanie założeń do projektu planu miejscowego.  

Konsultacje miały na celu znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie zagrożenia dostrzegają mieszkańcy w związku z działalnością prowadzoną na konsultowanym terenie, jakie szanse widzą w prowadzeniu racjonalnej i uczciwej gospodarki odpadami oraz co ich zdaniem powinno się wydarzyć, aby obecność na tym terenie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami była akceptowalna.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • strony internetowe i media społecznościowe

 • informacje prasowe
 • ulotki, broszury, plakaty
 • bezpośrednie zaproszenia dla radnych i sołtysów
 • punkt informacyjny w urzędzie miasta i gminy

Zasięganie opinii:

 • spacer badawczy
 • warsztat badawczy
 • ankieta papierowa i internetowa

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • mailing do uczestników konsultacji
 • spotkanie podsumowujące
Czas trwania konsultacji:

Listopad-grudzień 2017

Kontakt:

Ze strony gminy:

Jakub Szymański, Urząd Miasta i Gminy Serock, j.szymanski@serock.pl

Wioleta Brylak, Urząd Miasta i Gminy Serock, w.brylak@serock.pl

 

Ze strony zespołu wspierającego:

Ewa Rościszewska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, erosciszewska@fise.org.pl

Małgorzata Łukowicz, Fundacja Napraw Sobie Miasto, malgorzata.lukowicz@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.