Pomiń menu

Mikołajki Pomorskie

Gmina: wiejska      Województwo: pomorskie

Celem konsultacji w Mikołajkach Pomorskich było uzyskanie informacji pozwalających na sformułowanie założeń do projektu planu miejscowego dla miejscowości Kołoząb Mały.  

Na teren objęty planem składają się grunty rolne, które mają być przeznaczone na cele nierolnicze, w tym m.in. na instalację do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • plakaty
 • pocztówki
 • broszura edukacyjna
 • strona internetowa i media społecznościowe
 • informacje prasowe

Zasięganie opinii:

 • ankieta internetowa i papierowa
 • wywiad indywidualny
 • wywiad grupowy
 • punkt konsultacyjny
 • spotkanie otwarte połączone z dyskusją stolikową (world café)

Podsumowanie konsultacji:

 • podsumowanie każdego etapu konsultacji na stronie internetowej i mediach społecznościowym
 • raport podsumowujący cały proces
Czas trwania konsultacji: wrzesień-grudzień 2017 r.
Kontakt:

Ze strony gminy:

Marzena Czarnecka, Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, gospodarka@mikolajkipomorskie.pl, (55) 640 43 57 wewn. 11

 

Ze strony zespołu wspierającego:

Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl
Piotr Smolnicki, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, p.smolnicki@pzr.org.pl

 

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.