Pod hasłem „Decydujmy razem” rozpoczęły się konsultacje społeczne w Mikołajkach Pomorskich. Ich celem jest przygotowanie projektu planu dla miejscowości Kołoząb Mały. Urzędnicy przy tej okazji stworzyli regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, który będzie miał zastosowanie w przyszłych procesach konsultacyjnych. 

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzieć swoje opinie, oczekiwania, obawy i nadzieje związane z planami inwestycyjnymi w gminie za pomocą ankiety internetowej, podczas wywiadów indywidualnych i grupowych, a także na spotkaniu otwartym połączonym z tzw. dyskusjami stolikowymi. Podczas spotkania przedstawiciele przedsiębiorstwa segregacji odpadów istniejącego w Kołozębie Małym opowiedzieli o specyfice prowadzonej działalności, a projektant planu wyjaśnił, jakie zapisy zabezpieczające interesy mieszkańców mogą się w nim znaleźć. Żeby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w spotkaniu, urzędnicy zapewnili bezpłatny transport oraz opiekę nad dziećmi. 

Dodatkowo, urzędnicy zorganizowali w urzędzie gminy punkt konsultacyjny, gdzie można było uzyskać wszystkie informacje na temat szykowanego planu, oraz byli obecni podczas kiermaszu świątecznego, dając w ten sposób szansę mieszkańcom na udział w ankiecie.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

Fot. Gmina Mikołajki Pomorskie