Pomiń menu

Gorzów Wielkopolski

Rodzaj gminy: miasto na prawach powiatu     Województwo: woj. lubuskie

Celem konsultacji w Gorzowie Wielkopolskim było zaangażowanie mieszkańców do wypracowania założeń wizji rozwoju osiedlowych przestrzeni publicznych w mieście. Zebrane pomysły mają zostać uwzględnione w przygotowywanej aktualizacji studium.

W ramach konsultacji miejscy urzędnicy pytali mieszkańców m.in. o to, gdzie ich zdaniem występują w mieście przestrzenie publicznie aktywne i jaki mają charakter, a także jakie są deficyty w zagospodarowaniu tych przestrzeni oraz jakich zmian wymagają, aby można było pełniej z nich korzystać

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

 • broszura informacyjna
 • plakaty informujące o spotkaniach z mieszkańcami
 • informacja w komunikacji miejskiej
 • strony internetowe i media społecznościowe
 • konferencja prasowa
 • artykuły prasowe

Zasięganie opinii:

 • mobilne punkty konsultacyjne
 • sondaż uliczny
 • geoankieta lub ankieta internetowa
 • warsztaty planowania partycypacyjnego
 • geodyskusja – moderowana dyskusja internetowa

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • otwarte spotkanie 
Czas trwania konsultacji: Wrzesień 2017 – marzec 2018
Kontakt:

Ze strony gminy:

Berta Paluszewska, Wydział Urbanistyki i Architektury, berta.paluszewska@um.gorzow.pl

Anna Bonus-Mackiewicz, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, anna.bonus@um.gorzow.pl

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, j.suchomska@pzr.org.pl
Paweł Jaworski, Napraw Sobie Miasto, pawel.jaworski@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.