Pomiń menu

Czerwonak (I edycja)

Gmina: wiejska     Województwo: wielkopolskie

Celem konsultacji w gminie Czerwonak było włączenie mieszkańców w proces planistyczny i wspólne wypracowanie akceptowalnych wytycznych do projektu planu miejscowego. Tereny objęte planem – z uwagi na położenie w granicach parku krajobrazowego i jego otuliny – są cenne pod względem przyrodniczym. 

Obecnie większość obszaru objętego planem jest użytkowana rolniczo, część stanowią lasy. Wzdłuż ulic rozwija się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. W przyszłości przez ten obszar ma przebiegać obwodnica poznańska.

W zmienionym planie urzędnicy przewidują wyznaczenie terenów pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową i szlaków komunikacyjnych, a także terenów wyłączonych z zabudowy – lasów oraz terenów rolniczych. Wszystkie te kwestie będą przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

 • strony internetowe i media społecznościowe

 • broszura informacyjno-edukacyjna

 • plakaty

 • banner informacyjny

 • informacje prasowe

 • mailing

Zasięganie opinii:

 • spotkanie otwarte
 • ankieta internetowa
 • spacer badawczy

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • artykuł prasowy
Czas trwania konsultacji: Wrzesień 2017 – luty 2018
Kontakt:

Ze strony gminy:

Maciej Chorążewicz, Wydział Gospodarki Przestrzennej, maciej.chorazewicz@czerwonak.pl
Katarzyna Misiołek, Wydział Gospodarki Przestrzennej, katarzyna.misiolek@czerwonak.pl

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Dorota Michalska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, d.michalska@pzr.org.pl
Katarzyna Derda, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, kderda@poznan.mpu.pl

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.