Pod koniec października w Czerwonaku wystartowały konsultacje społeczne wstępnej koncepcji zagospodarowania obszaru „Kliny”. W spotkaniu uczestniczyli projektanci planu miejscowego, którym można było zadać pytania i zgłosić swoje uwagi i propozycje.

O spotkaniu mieszkańców informował poniższy plakat.

czerwonak_plakat

W pierwszej połowie listopada udostępniono mieszkańcom ankietę internetową, w której zapytano o ważne aspekty związane z zagospodarowaniem miejscowości Kliny. Uwagi do zaproponowanej koncepcji zagospodarowania zainteresowane osoby mogły też składać do urzędu za pomocą poczty elektronicznej i w formie pisemnej. Zarówno wyniki ankiety, jak i zgłoszone uwagi będą stanowić istotny materiał pomocniczy w tworzeniu planu. 

Źródło informacji: www.czerwonak.pl.