Pomiń menu

Chełmno

Gmina: miejska      Województwo: kujawsko-pomorskie

Celem konsultacji społecznych w Chełmnie było włączenie mieszkańców w opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Konsultacje objęły zwłaszcza kwestie rozwoju mieszkalnictwa, funkcjonalności starówki, komunikacji (w tym transportu miejskiego i regionalnego oraz układu ścieżek rowerowych), a także rozwoju turystyki, w tym turystyki zielonej.

 

Przedmiot konsultacji: Stworzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji:

Zakończony

Plan konsultacji
(w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • strona internetowa
 • informacja w mediach lokalnych
 • plakaty, ulotki
 • spotkanie robocze z wybranymi organizacjami pozarządowymi

Zasięganie opinii:

 • spotkania otwarte
 • spotkania z mieszkańcami starówki
 • spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami branży gastronomiczno-turystycznej prowadzącymi działalność w
  obrębie starówki
 • spotkanie z grupami rowerzystów i indywidualnymi cyklistami
 • spotkanie ze słuchaczami UTW
 • spotkanie z osobami zamieszkującymi ogródki działkowe
 • ankieta on-line i papierowa

Podsumowanie konsultacji:

Czas trwania konsultacji:

Listopad 2019 – listopad 2021

Kontakt:

Ze strony gminy:

Klaudia Peplińska, Specjalistka ds. Komunikacji Społecznej, komunikacja.spoleczna@chelmno.pl

Ze strony zespołu wspierającego:
Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl

Dominika Urzędowska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, d.urzędowska@pzr.org.pl

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.