Geoankieta to narzędzie internetowe, które stwarza możliwość łatwego i szybkiego wyrażenia opinii, potrzeb i doświadczeń związanych ze ściśle określonym terenem, który jest przedmiotem procesu planistycznego. Pozwala wypowiedzieć się o konsultowanej przestrzeni, zaznaczyć na mapie określone punkty i odpowiedzieć na dotyczące ich pytania.

Geoankieta najczęściej jest anonimowa, a jej wypełnienie powinno zająć kilka–kilkanaście minut (im większy teren i im szerszy przedmiot konsultacji, tym – zwykle – więcej czasu potrzeba na wypełnienie ankiety). Zazwyczaj, użycie tego narzędzia pozwala dotrzeć do dużej liczby użytkowników, którzy inaczej z różnych powodów nie wzięliby udziału w konsultacjach.

Na polskim rynku istnieją firmy specjalizujące się w tworzeniu i analizie geoankiet, niektóre samorządy używają własnych narzędzi lub korzystają z dostępnych serwisów mapowych. 

Więcej o geoankiecie