Podobnie jak sondaż uliczny czy wywiad kwestionariuszowy, ankieta internetowa to bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne. Dodatkowo, posłużenie się narzędziem on-line pozwala dotrzeć do większej liczby mieszkańców szybciej, łatwiej i taniej niż w przypadku tradycyjnych badań ankietowych.

Badania on-line mogą również służyć informowaniu obywateli o innych dostępnych możliwościach partycypacji. Po udzieleniu odpowiedzi respondenci mogą otrzymać zestaw linków do różnych narzędzi, które opisujemy w tym raporcie.

Więcej o ankiecie internetowej