Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące Osiedla C w Tychach. Mieszkańcy i mieszkanki niedługo poznają efekty procesu, a tymczasem urząd miasta opublikował jego filmowe podsumowanie.

Władze miasta postawiły na pogłębione konsultacje publiczne.

Stąd pomysł wykorzystania programu Przestrzeń dla Partycypacji. Dzięki niemu mogliśmy, z pomocą ekspertów, opracować kompleksowy program, który z jednej strony uwzględniał wszechstronne konsultacje, a z drugiej sprawił, by plan miejscowy był jak najbardziej optymalny z punktu widzenia przestrzeni

– powiedział w filmie Igor Śmietański, zastępca prezydenta miasta.

C jak Celina przypadek tyskiego osiedla

Proces konsultacji rozpoczęła diagnoza aktualnych problemów oraz mocnych stron osiedla, które powstało 60 lat temu jako kameralne i przyjazne mieszkańcom. Przeprowadzone zostały ankiety w formie tradycyjnej i cyfrowej, spotkania w ramach punktów konsultacyjnych i warsztatów on-line.

Wszystkie te działania pozwoliły nam wspólnie wypracować rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz znaleźć nowe pomysły poprawiające jakość życia. Wiedzę o osiedlu poszerzyliśmy podczas spaceru badawczego, prowadzonego przez miejską konserwator zabytków

– dodał Michał Lorbiecki, koordynator konsultacji po stronie urzędu miasta.

Zobacz filmowe podsumowanie konsultacji.