Konsultacje społeczne na Osiedlu C w Tychach trwają od czerwca 2020 roku. W pierwszym, diagnostycznym etapie konsultacji urzędnicy spotkali się z mieszkańcami i użytkownikami osiedla w dwóch punktach konsultacyjnych, w których łącznie przeprowadzili 80 rozmów.

Na tym etapie mieszkańcy mogli też zabrać głos, wypełniając ankiety. Były one dostępne ona stronie konsultacji www.razemtychy.pl (w wersji elektronicznej), w Urzędzia Miasta i kilku innych punktach miasta (w wersji papierowej). Łącznie wypełniło ją 100 osób. Dodatkowo odbył się też spacer badawczy po osiedlu prowadzony przez Miejską Konserwatorkę Zabytków w Tychach. 

Wśród atutów osiedla wymieniano m.in. ilość zieleni, zabudowę, bliskość infrastruktury komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej czy dostępność usług publicznych. Wśród kwestii wymagających poprawy znalazła się infrastruktura techniczna, niedostateczna liczba miejsc parkingowych, ale też ich budowa kosztem istniejącej zieleni – mówi Michał Lorbiecki, koordynator konsultacji z Urzędu Miasta Tychy.

We wrześniu odbyły się dwa kolejne spotkania w punktach konsultacyjnych, podczas których uczestnicy skupili się na wspólnym wypracowywaniu rozwiązań i pomysłów dla zidentyfikowanych problemów, zaznaczając je na mapie. Kolejnym działaniem była praca warsztatowa w formule on-line i punkt konsultacyjny on-line.

Konsultacje zakończą się raportem zawierającym wytyczne do planu miejscowego dla Osiedla C.