W maju – jako kolejny element konsultacji społecznych – odbyły się w Ełku warsztaty projektowe. Urzędnicy i mieszkańcy omawiali różne warianty planowanych rozwiązań. 

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki z wcześniejszych etapów konsultacji, a mieszkańcy mieli możliwość wspólnego stworzenia makiety dla obszaru objętego planem, a także przedyskutowania wypracowanych rozwiązań przestrzennych.

Fot. Urząd Miasta Ełku