Rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto”. Tym razem urzędnicy chcieli dowiedzieć się, jakie chełmnianie mają potrzeby, marzenia i trudności mieszkaniowe.

Podobnie jak poprzednio – na pierwszym etapie konsultacji – na mieszkańców miasta czekała ankieta (elektroniczna i papierowa). Tym razem była poświęcona wyłącznie kwestiom mieszkaniowym. 

W mieście odbyły się też kolejne spotkania otwarte. Pierwsze z nich było przeznaczone dla osób zamieszkujących teren ogrodów działkowych. Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna, tak opowiedział o tym spotkaniu na swojej stronie na Facebooku:

Tabu – może obejmować czynności, miejsca, przedmioty, osoby lub słowa. W najpierwotniejszym znaczeniu terminu te czynności i elementy są zarazem zakazane i święte. 

Tabu to w mojej opinii idealne określenie zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Mamy czynność – zamieszkiwanie. Mamy miejsce (a nawet miejsca) – rodzinne ogrody działkowe. Są i przedmioty – dla jednych altany, dla innych DOMY. Osoby – dla jednych osoby nielegalnie zamieszkujące ROD, dla innych realna społeczność mieszkanek i mieszkańców. Słowo – tego do dzisiaj dla mnie brakowało. Od dzisiaj tym słowem jest SPOŁECZNOŚĆ mieszkańców i mieszkanek rodzinnych ogrodów działkowych. 

W trakcie spotkania z mieszkankami i mieszkańcami ROD im. 1 Maja przy chełmińskim Powiślu poruszyliśmy wiele tematów. Jako Urząd Miasta Chełmna chcemy poznać tę społeczność, zrozumieć jej wybory i podejmowanie ryzyka, a także włączyć w planowanie przyszłości #Chełmno2050 i miejsca tej społeczności w Chełmnie. 

To było fenomenalne spotkanie. Dobre. Kulturalne. Otwarte. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania (kilkadziesiąt osób). Najważniejsza była jednak otwartość na dzielenie się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz planami. 

Pozostawiliśmy na Powiślu ponad 150 ankiet. Mamy nadzieję, że trafią do każdego z zamieszkiwanych domów – ogrodów działkowych. Gdy powrócą do nas, będziemy mieli rzetelną informację na temat codzienności oraz planów na przyszłość członkiń i członków tej społeczności. W trakcie dzisiejszego spotkania dowiedzieliśmy się m.in.:

  • większość nie mieszka tam z własnego wyboru, a ze względu na sytuację, w której się znalazła,
  • większość pozytywnie ocenia obecną jakość życia w tym miejscu i nie rozważa opuszczenia go w najbliższym czasie,
  • większość ma świadomość ryzyka związanego z realnym zagrożeniem powodziowym w tym miejscu, jednak mniej niż połowa ma zapewnione miejsce, w które może się przenieść w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia,
  • Mieszkanki i Mieszkańcy czują się wspólnotą, społecznością, która wzajemnie może na siebie liczyć i się wspierać.

(źródło: www.facebook.com, cytat przeredagowany)

Pozostałe spotkania były skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i mieszkańców starówki. Pierwsze z nich miało pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak i w jakich warunkach chcą mieszkać chełmnianie, a drugie dotyczyło m.in. termomodernizacji budynków, wymiany źródeł grzewczych, ograniczeń konserwatorskich, uchwały krajobrazowej i kwestii własnościowych.

Podczas wszystkich spotkań zapewniono opiekę i warsztaty dla dzieci.

Wyniki ankiety i materiał zebrany podczas spotkań posłużą do przygotowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także pomogą podjąć inne ważne decyzje dotyczące kluczowych spraw dla rozwoju Chełmna.

chełmno_II etap

Źródło informacji: chelmno.pl