W Koninie zakończyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące terenów zielonych. Odbywały się na potrzeby prac nad studium dla miasta.

Celem konsultacji #WeźSięZaZieleń było pozyskanie opinii mieszkańców Konina dotyczących korzystania z terenów zielonych w mieście i ich zagospodarowania.

W ramach konsultacji odbyły się: spotkanie otwarcia, punkty konsultacyjne oraz warsztaty urbanistyczne. Urzędnicy przygotowali także ankietę i geoankietę.

Podczas spotkania otwarcia mieszkańcy mogli dowiedzieć się o planach miasta dotyczących studium i zapoznać się z etapami uchwalania tego dokumentu. Spotkanie miało elementy zabawy – na dzieci czekała makieta urbanistyczna i różne rozrywki na powietrzu, a na dorosłych – spacer urbanistyczny po Dolinie Warty.

Urzędnicy zorganizowali również punkty konsultacyjne w trzech różnych miejscach, dzięki czemu mogli je odwiedzić mieszkańcy różnych części miasta. W punktach można było wypełnić ankietę dotyczącą zieleni w mieście i zapoznać się z istniejącymi terenami zielonymi przedstawionymi na mapach.

Na mieszkańców czekała także geoankieta umożliwiająca zebranie uwag i propozycji na temat zieleni odwołujących się do konkretnych miejsc w mieście.

Zakończeniem konsultacji były warsztaty urbanistyczne, w trakcie których urzędnicy i mieszkańcy skupili się na czterech zagadnieniach dotyczących zieleni miejskiej (zieleni na osiedlach, wokół jezior, w Dolinie Warty i na Starówce). W rozmowie pomagały wielkoformatowe zdjęcia satelitarne (ortofotomapy), które ułatwiały orientowanie się w przestrzeni i wizualizowanie pomysłów. 

Warsztaty urbanistyczne. Zdjęcia pochodzą ze strony www.konin.pl

Wszystkie pozyskane w czasie konsultacji uwagi i propozycje rozwiązań zostaną wykorzystane jako materiał pomocniczy w procesie tworzenia studium.

Urzędnicy podsumowali konsultacje w tym raporcie, a w osobnych dokumentach zebrali wnioski z ankiety, geoankiety i warsztatów.

Źródło informacji: www.konin.pl