W Koninie pod hasłem #WeźSięZaZieleń odbyły się konsultacje społeczne dotyczące terenów zieleni w mieście. Konsultacje były częścią procesu opracowywania studium dla miasta.

Na konsultacje składały się: geoankieta dotycząca terenów zielonych, trzy otwarte spotkania w punktach konsultacyjnych ustawionych w różnych punktach miasta oraz warsztaty planistyczne. Podczas warsztatów mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o terenach zieleni w mieście z projektantami, architektami, urbanistami i urzędnikami oraz zaproponować swoją koncepcję ich zagospodarowania.

O konsultacjach informował m.in. poniższy plakat:

Konin_plakat

Wnioski zebrane w trakcie konsultacji zostaną zebrane i opublikowane w raporcie podsumowującym cały proces.

Źródło informacji: www.konin.pl