Dobiegły końca konsultacje społeczne w Komornikach dotyczące projektu planu miejscowego części wsi Plewiska. Przez ponad dwa miesiące, przy różnych okazjach, mieszkańcy mogli podzielić się swoją opinią na temat terenu wokół stawów w Plewiskach.

W ramach konsultacji odbyły się: spotkanie otwarte, punkt konsultacyjny, spacer badawczy, warsztaty projektowe oraz rozmowy indywidualne z właścicielami nieruchomości. Dodatkowo przez cały czas mieszkańcy mogli wziąć udział w ankiecie.

Spotkanie otwarte, punkt konsultacyjny, spacer badawczy i warsztaty projektowe. Zdjęcia pochodzą ze strony www.komorniki.pl

Pierwsze ze spotkań miało charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni w temat konsultacji i procedurę uchwalania planu miejscowego. Dowiedzieli się też, na jakich etapach mogą włączyć się w proces dotyczący okolic stawów w Plewiskach i gdzie mogą znaleźć informacje na jego temat. Podczas spotkania było również miejsce na dyskusję na temat zagospodarowania obszaru wokół stawów i parku podworskiego oraz ruchu i miejsc parkingowych. Na spotkaniu mieszkańcy otrzymali także broszury na temat procedury planistycznej oraz swojej roli w planowaniu przestrzennym.

Kolejnym elementem procesu był punkt konsultacyjny zorganizowany w ramach Święta Dyni. W trakcie tego wydarzenia mieszkańcy ponownie mogli spotkać się z przedstawicielami urzędu, by porozmawiać o przyszłości terenu objętego planem, przedstawić własne rozwiązania i pomysły na jego zagospodarowania i wypełnić ankietę (udostępnioną również w wersji on-line).

Ostatnim spotkaniem konsultacyjnym były warsztaty projektowe połączone ze spacerem badawczym po terenie objętym projektowanym planem. W spotkaniu udział wzięli również urbaniści odpowiedzialni za stworzenie projektu planu. Podczas warsztatów wspólnie z mieszkańcami stworzyli makietę analizowanego obszaru. 

Wszystkie opinie oraz pomysły uczestników konsultacji zebrane podczas spotkań i w ankiecie zostały przeanalizowane przez urzędników podczas wykonania projektu planu i zostały umieszczone w raporcie podsumowującym proces konsultacyjny.

Źródło informacji: www.komorniki.pl