Od spotkania informacyjnego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla terenów wokół stawów w Plewiskach. Spotkanie było dla mieszkańców okazją do opowiedzenia o swoich oczekiwaniach względem konsultowanego obszaru. Wzięło w nim udział około 25 osób.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach święta dyni. Urzędnicy zorganizowali punkt konsultacyjny, w którym można było dowiedzieć się więcej o konsultacjach i procesie planistycznym oraz zapoznać się z mapami terenu – historycznymi i współczesnymi.

Dodatkowo osoby odwiedzające punkt mogły wypełnić ankietę dotyczącą ich preferencji względem konsultowanego obszaru. Ankiet została też udostępniona w wersji on-line (można się z nią zapoznać tutaj).

Pracownicy urzędu przygotowali dla mieszkańców również broszurę „Twoja rola w planowaniu przestrzennym” i ulotki informacyjne.

Kolejne zaplanowane w ramach konsultacji wydarzenia to spacer badawczy i warsztaty plenerowe, podczas których przedmiotem rozmowy będą najbardziej problematyczne aspekty terenu objętego planem. 

Źródła informacji: www.komorniki.pl.