W Rawiczu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta, obejmującego m.in. Plac Wolności i targowisko miejskie.

W ramach konsultacji odbyły się: spotkanie otwarte w formule world café, punkty konsultacyjne i spacery badawcze po różnych częściach Starówki. Mieszkańcy mieli również możliwość wziąć udział w konsultacjach, wypełniając ankietę internetową.

Punkty konsultacyjne. Zdjęcia pochodzą ze strony www.rawicz.pl

W czasie konsultacji urzędnicy pytali mieszkańców o cały obszar objęty planem (jakich funckji na nim brakuje? co się na nim nie sprawdza? co w nim przeszkadza, a co się podoba?) oraz o wybrane przestrzenie publiczne w obszarze Starego Miasta, m.in. o Plac Wolności i miejskie targowisko.

Podsumowanie konsultacji, w tym wnioski z rozmów z mieszkańcami, znalazło się w tym raporcie.

Źródło informacji: www.rawicz.pl