Spotkanie warsztatowe w formule world café otworzyło konsultacje społeczne w Rawiczu. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.

Mieszkańcy mieli możliwość przedstawić swoje pomysły na temat zagospodarowania kilku miejsc w obrębie starego miasta: placu targowego, niezagospodarowanych oficyn, bunkra oraz Placu Wolności – drugiego co do ważności placu miejskiego. Warsztaty były też okazją do skonfrontowania swoich opinii na temat przyszłości tych przestrzeni.

Pomysły mieszkańców zebrane podczas pracy warsztatowej zostały podsumowane przez moderatorów spotkania i będą analizowane podczas sporządzania planu miejscowego.

Fot. Joanna Suchomska, Michał Ciesielski