W związku z przystąpieniem do prac nad planem miejscowym dla rawickiej starówki miejscy urzędnicy rozpoczęli we wrześniu konsultacje społeczne dla mieszkańców tego obszaru i innych osób, którym ten teren jest bliski. 

Konsultacje poprzedziło spotkanie informacyjne dla lokalnych partnerów, którzy mogą wspomóc proces, np. wspierając akcję promocyjną organizowaną przez urzędników. W spotkaniu wzięli udział m.in. radni osiedla na Starym Mieście oraz przedstawiciele wielu miejskich instytucji, w tym ośrodka pomocy społecznej, domu kultury i biblioteki publicznej.

W ramach akcji promocyjnej urzędnicy przygotowali plakaty i ulotki informacyjne, zlecili powstanie spotów radiowych i reklam outdoorowych, a także stworzyli zakładkę na stronie urzędu oraz stronę na Facebooku, gdzie na bieżąco umieszczają najważniejsze informacje.

Na konsultacje będzie składać się kilka form zbierania opinii mieszkańców: ankieta internetowa, spotkania w kilku punktach konsultacyjnych rozmieszczonych w różnych częściach obszaru objętego planem, spacery badawcze oraz spotkanie otwarte w formule world café.

rawicz_plakat

Źródło informacji: rawicz.pl/staremiastoodnowa.