W gminie Czerwonak zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu miejscowego. W wyniku uwag złożonych przez uczestników konsultacji projekt planu został podzielony na dwie części. Z projektem mieszkańcy będą mogli zapoznać się już pod koniec 2018 r.

Przebieg konsultacji i rezultaty kilkumiesięcznego procesu włączającego mieszkańców w tworzenie projektu planu podsumowano w raporcie (dostępny tutaj).