W połowie czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla warszawskiego Jazdowa. Prace nad planem są na początkowym etapie – urzędnicy poddali pod dyskusję mieszkańców główne założenia projektowe i ich warianty.

Priorytetem podczas prac nad planem jest ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku Ujazdowskiego. W ramach prac koncepcyjnych za kluczowy uznano obszar Osiedla Jazdów (tzw. domków fińskich), dla którego określono trzy scenariusze działań – w zakresie funkcji i kształtowania sposobu zagospodarowania.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z szykowanym planem, przygotowano elektroniczną ankietę, w której znajdują się informacje dotyczące różnych wariantów koncepcji planu. Ankieta daje też możliwość oddania głosu na konkretne rozwiązania projektowe.

Ze szczegółowym opisem rozwiązań można zapoznać się w pełnym tekście koncepcji planu. Koncepcje można też obejrzeć na wystawie plenerowej przy wejściu do Parku Ujazdowskiego. 

W kolejnym etapie konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość porozmawiać o planie w punktach konsultacyjnych i podczas warsztatów.

mpzp_park_ujazdowski

Przy okazji konsultacji miasto na swojej stronie internetowej tłumaczy również ogólne zasady tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Warszawie, pokazując, jak krok po kroku dochodzi się do wejścia planu miejscowego w życie.