Publikacją raportu zakończyły się konsultacje społeczne realizowane przez Urząd Miejski w Cieszynie w ramach projektu ,,Przestrzeń dla partycypacji”. Raport zawiera wnioski ze wszystkich działań zorganizowanych dla mieszkańców – spotkania otwartego, ankiet i warsztatów planistycznych.

Jak podsumowano we wnioskach raportu, większość uczestników konsultacji wprowadzających do procesu powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy mogło tak aktywnie wyrazić swoje potrzeby i opinie. 

Cały raport jest dostępny tutaj.