W połowie marca w cieszyńskim centrum kultury odbył się warsztat planistyczny. To kolejny etap prowadzonych przez gminę Cieszyn konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Celem warsztatu była wspólna praca nad założeniami do projektu planu miejscowego.

Uczestnicy warsztatów pracowali metodą world café w trzech grupach: komunikacja, przestrzeń publiczna i forma zabudowy. Rozmawiali o oczekiwaniach związanych z przyszłym kształtem terenów objętych projektowanym planem, związanych z nimi problemach i możliwych rozwiązaniach. Przed rozpoczęciem pracy warsztatowej organizatorzy spotkania przedstawili wyniki analizy zgłoszonych wcześniej przez mieszkańców wniosków. W warsztacie wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Kolejnym etapem konsultacji będzie opracowanie raportu podsumowującego wszystkie głosy mieszkańców. Jego publikację zaplanowano na kwiecień. 

Źródła informacji: gazetacodzienna.pl oraz um.cieszyn.pl.

Źródło zdjęć: facebook.com/zaplanuj.przestrzen.