Po kilku miesiącach pracy i wielu spotkaniach z mieszkańcami zakończyły się konsultacje społeczne w Rybniku służące wypracowaniu założeń do projektu planu miejscowego dla dzielnicy Zamysłów.

Raport podsumowuje przebieg konsultacji – relacjonuje spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz warsztaty projektowe, opisuje wyniki ankiety internetowej i zbiera wnioski przekazane przez mieszkańców. Opinie zebrane podczas konsultacji będą głosem doradczym dla projektantów planu miejscowego i prezydenta Rybnika w procesie podejmowania decyzji.

Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie projektu planu, co może potrwać od 2 do 3 miesięcy. Następnie projekt zostanie przekazany do opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy określone w przepisach prawa.

rybnik raport z konsultacji

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć raport.