W czerwcu na terenie Zamysłowa, jednej z dzielnic Rybnika, zorganizowane zostały trzy punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy mogli porozmawiać z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na temat tworzonego dla dzielnicy planu miejscowego.

Na lipiec urzędnicy planują spotkanie informacyjne połączone z warsztatami projektowymi. W ramach warsztatów mieszkańcy będą mieli możliwość wypracowania rozwiązań przestrzennych, bazując na informacjach zgromadzonych na wcześniejszych etapach konsultacji.

Dla wszystkich zainteresowanych procesem konsultacji planu miejscowego dla dzielnicy Zamysłów pracownicy urzędu przygotowali też przewodnik o planowaniu miejscowym oraz usługę SMS-ową, dzięki której mieszkańcy będą otrzymywać aktualne informacje. Przewodnik można obejrzeć, klikając poniżej:

rybnik_folder_mpzp

Zdjęcia pochodzą ze strony https://www.facebook.com/ZamyslowRybnik/