Dzięki udziałowi w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” rybniccy urzędnicy mogą prowadzić konsultacje społeczne… na rowerach. Z przyznanego grantu kupili m.in. trzy składane rowery, które wykorzystują podczas spotkań z mieszkańcami. 

Rowery posłużyły pracownikom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do rozprowadzania broszury informacyjnej po dzielnicy Zamysłów, dla której sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Broszura jest ważnym elementem konsultacji dotyczących tego obszaru – dostarcza mieszkańcom informacji na temat procesu i jest pretekstem do rozmowy o potrzebnych zmianach.

Rowery pozwalają nam sprawnie i szybko poruszać się po mieście i w samej dzielnicy Zamysłów. Ten sposób komunikacji – w przeciwieństwie do samochodów, których do tej pory używaliśmy – ułatwia nam także nawiązywanie relacji z mieszkańcami dzielnicy, a co za tym idzie – lepsze poznawanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. Wiedza w ten sposób zdobyta pozwoli na rzetelne przygotowanie założeń do sporządzanego projektu planu miejscowego – wyjaśnia Tomasz Cioch, Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Źródło informacji: https://www.rybnik.eu/, fot. W. Troszka.