W Rybniku wystartowały konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla dzielnicy Zamysłów. Urzędnicy stworzyli mieszkańcom różne możliwości dzielenia się swoimi opiniami.

W czerwcu na terenie dzielnicy zorganizowane zostaną trzy punkty konsultacyjne, w których każdy będzie mógł zadać pytanie i porozmawiać z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na temat tworzonego planu miejscowego.

Dodatkowo do końca czerwca mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę internetową (dostępną tutaj), a w lipcu wziąć udział w spotkaniu informacyjnym połączonym z warsztatami projektowymi. W ramach warsztatów mieszkańcy będą mieli możliwość wypracowania rozwiązań przestrzennych, bazując na informacjach zgromadzonych na wcześniejszych etapach konsultacji.

Dla wszystkich zainteresowanych procesem konsultacji planu miejscowego dla dzielnicy Zamysłów miejscy urzędnicy przygotowali też przewodnik o planowaniu miejscowym oraz usługę SMS-ową, dzięki której mieszkańcy będą otrzymywać aktualne informacje.

Źródło informacji: https://www.rybnik.eu/.