Uruchamiamy uzupełniający nabór gmin, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” i otrzymać wsparcie merytoryczne oraz finansowe na prowadzenie konsultacji dokumentów planistycznych.

Nabór prowadzimy w trybie ciągłym, co oznacza, że można do nas aplikować w każdym momencie, maksymalnie do 31 maja br. Zgłoszenia będą poddawane ocenie na bieżąco. Gdy pula gmin, którym możemy udzielić wsparcia się wyczerpie, nabór zostanie zamknięty.

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/.

Więcej informacji udziela Maria Perchuć-Żółtowska: mperchuc@stocznia.org.pl, tel. (22) 100 55 94.