Uczelnia i miasto – poszukajmy punktów styku. Czy jest wśród nich partycypacja?

2. dzień
(11 czerwca, wtorek)
10.45-12.15
sala C

Uczelnia i miasto – poszukajmy punktów styku. Czy jest wśród nich partycypacja?


Prowadzenie

Katarzyna Wyrwińska

Wystąpienia

Maciej Górnicki-Olszewski

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Anna Golędzinowska

Radna Miasta Gdańska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju / Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Justyna Kowalska-Grzegory

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi

Magdalena Jażdżyńska

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi

Anna Wawdysz

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej w Urzędzie Miasta Poznania

Łukasz Gala

przewodniczący Porozumienia Uczelni Warszawskich

Formuła

sesja dyskusyjna / wymiana doświadczeń

Opis

W trakcie sesji chcemy porozmawiać o punktach styku między miastem a uczelniami w kontekście angażowania studentów i naukowców w życie i funkcjonowanie miasta. Postawiliśmy sobie kilka pytań, na które w trakcie sesji poszukamy odpowiedzi:

– czy miasta akademickie uwzględniają studentów (jako odrębną grupę mieszkańców/użytkowników miasta) w kształtowaniu swoich polityk?

– czy przygotowują odrębną ofertę dla studentów lub konsultują z nimi swoje działania?

– jak docierać do studentów z informacjami i angażować ich w działania samorządu lokalnego?

– jak tworzyć przepięcia między pracą samorządu lokalnego i pracą wykładowców/naukowców?

– czy miasta wykorzystują potencjał uczelni wyższych, czy uczelnie wyższe wykorzystują potencjał miast?  

Rozmowę chcemy zacząć od szerszego spojrzenia na współpracę miast z uczelniami, by móc w jej trakcie dotrzeć do wątków związanych z włączaniem środowiska akademickiego w procesy partycypacyjne.

Informacja o plikach cookies
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.