Dlaczego usługi społeczne i deinstytucjonalizacja potrzebują partycypacji?

1. dzień, 18 marca,
14.00–15.30
sala F

Dlaczego usługi społeczne i deinstytucjonalizacja potrzebują partycypacji?


Prowadzenie

Karolina Cyran-Juraszek

FRSO, OZRSS

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis sesji

Celem sesji jest dostarczenie kluczowych informacji na temat rozwoju usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji i wyzwań stojących przed sektorem społecznym oraz wskazanie przestrzeni, w której środowisko praktyków i praktyczek partycypacji obywatelskiej może wesprzeć ten proces.

Przed nami duże wyzwania związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych wynikające z wprowadzania dyrektyw UE w tym zakresie. W związku z nimi samorządy będą potrzebować przeprowadzić proces diagnozy, planowania i realizacji usług społecznych na poziomie lokalnym. To ogromna szansa dla organizacji społecznych w Polsce, które praktykują narzędzia partycypacji, do włączenia się w ten proces, czyli przeprowadzenia diagnozy lokalnej i zaplanowania świadczonych przez samorządy usług społecznych.

Uczestnicy i uczestniczki sesji wyniosą z niej:

  • kluczowe informacje o usługach społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji, które stają się jednym z głównych nurtów w polityce społecznej w Polsce, wspieranym ze środków publicznych, w tym europejskich, ale przede wszystkim o nowym podejściu w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i mieszkanek oraz poprawy jakości ich życia;
  • wiedzę na temat planowania rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym (według zamierzeń rządu lokalne plany deinstytucjonalizacji mają być opracowane i realizowane w 50% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do 2027 roku) oraz tego, w jakim zakresie wykorzystywane będą narzędzia partycypacji obywatelskiej w tym procesie;
  • wiedzę na temat tego, jak organizacje społeczne, w tym praktycy i praktyczki partycypacji obywatelskiej, mogą włączyć się w proces tworzenia lokalnej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych;
  • wiedzę nt. koordynacji i dostarczania usług poprzez centra usług społecznych i współpracy z sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi) oraz kooperacji między samorządami lokalnymi.

Sesję kieruję do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów, którzy staną za chwilę przed wyzwaniem stworzenia planu deinstytucjonalizacji usług społecznych przy współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi, a także osób z organizacji społecznych, kktóre będą mogły startować w konkursach na przeprowadzenie diagnozy dostępnych lokalnie usług społecznych przy użyciu narzędzi partycypacji obywatelskiej.

Przed sesją warto przeczytać:

Informacja o plikach cookies
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.