1 października (czwartek)

10.00–11.15: Otwarcie Forum – Przestrzeń Praktyków Partycypacji

11.30–13.00: Wielka Debata Narodowa we Francji z perspektywy praktyka

13.15–14.45: Ochrona klimatu w procesach partycypacyjnych

15.00–16.30: W ogniu partycypacji: wypalenie, zapał i regeneracja

18.0019.30: Porozmawiajmy o przyszłości… – quiz dyskusyjny

 

2 października (piątek)

10.00–11.30: Konsultacje społeczne: jak to zrobić, żeby były z sensem, a wszyscy się z nich cieszyli?

10.00–11.30: Mała skala: miasto z perspektywy dziecka, czyli jak projektować, żeby odpowiedzieć na potrzeby różnych grup wiekowych

12.00–13.30: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w czasach zarazy (i po niej)

12.00–13.30: SPOTKAJ sąsiadów, WYTWÓRZ społeczność, NAPRAW otoczenie

14.00–15.45: Zaangażowanie młodzieży w projekt – dobre praktyki

 

Otwarcie Forum – Przestrzeń Praktyków Partycypacji

1.10 (czwartek), godz. 10.00–11.15

Prowadzące: Agata Bluj i Maria Perchuć-Żółtowska, Fundacja Stocznia

Wystąpienie otwarcia: Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia

Pomimo tego, że Forum w tym roku odbywa się on-line, zależy nam, by jego uczestnicy mieli okazję poznać się i pozmawiać. Chcemy, na ile to oczywiście możliwe, pokonać dzielącą nas odległość i spotkać się twarzą w twarz. Jak będzie to możliwe? Przekonają się Ci z Państwa, którzy do nas dołączą – serdecznie zapraszamy!

Ponadto opowiemy o kilkuletnim przedsięwzięciu Fundacji Stocznia – Przestrzeń Praktyków Partycypacji – kierowanym do osób zajmujących się w Polsce partycypacją obywatelską.

Sesję zwieńczy wystąpienie Kuby Wygnańskiego.

 

Wielka Debata Narodowa we Francji z perspektywy praktyka (PREZENTACJA)

1.10 (czwartek), godz. 11.30–13.00

Prowadzący: Adam Prominski, Université de Lille

Podczas sesji posłuchamy wystąpienia urzędnika pracującego obecnie dla Samorządu Regionu Hauts-de-France, zaangażowanego w proces Wielkiej Debaty Narodowej. Poznamy podłoże procesu, czyli akcje protestacyjne tzw. żółtych kamizelek, i dowiemy się, jak w szczegółach przebiegała Wielka Debata Narodowa, stanowiąca odpowiedź Prezydenta i Rządu na protesty. Przyjrzymy się też wnioskom płynącym z procesu. Oczywiście nie zabraknie czasu na dyskusję. Sesja prowadzona jest w języku polskim, ale z nutą francuskiego akcentu.

 

Ochrona klimatu w procesach partycypacyjnych (PREZENTACJA)

1.10 (czwartek), godz. 13.15–14.45

Prowadzący: Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze | współpracownik ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Jak skutecznie zapobiegać zmianom klimatycznym na poziomie polityk publicznych? Czym się różni adaptacja do zmian klimatu od mitygacji i dlaczego warto znać tę różnicę? Dlaczego nie mamy już czasu na nieskuteczne lub pozorowane działania w sprawie kryzysu klimatycznego? Podczas warsztatu uporządkujemy nieco wiedzę na temat problemu zmian klimatycznych i zastanowimy się, czy jako mieszkańcy możemy w ramach partycypacji obywatelskiej skutecznie zadbać o klimat.

 

W ogniu partycypacji: wypalenie, zapał i regeneracja

1.10 (czwartek), godz. 15.00–16.30

Prowadząca: Natalia Sarata

Podczas tej sesji porozmawiamy o ryzyku wypalenia w pracy aktywistek i aktywistów partycypacji, o tym, na jakie – bardzo różnorodne – sposoby wypalenie w działaniach ze społecznością się objawia, a także jak możemy wesprzeć siebie i siebie nawzajem, by podtrzymać zapał, nadzieję i przekonanie, że nasza praca ma sens.

Spotkanie poprowadzi Natalia Sarata, w organizacjach pozarządowych od 2002 roku, aktywistka regeneratywnego aktywizmu, twórczyni fundacji RegenerAkcja, w której wspiera działaczki i działaczy społecznych w powrocie ze stanu przeciążenia i wypalenia aktywistycznego do dobrostanu.

 

Porozmawiajmy o przyszłości… – quiz dyskusyjny

1.10 (czwartek), godz. 18.00–19.30

W tym roku nie spotykamy się na żywo, ale to nie znaczy, że nie możemy spędzić razem czasu na Forum w mniej formalnej atmosferze. Zapraszamy więc na grę on-line, która przyjmie formę quizu dyskusyjnego na temat przyszłości. Z pomocą nowych technologii wcielimy się w rolę futurologów i porozmawiamy o trendach i przewidywaniach, nie tylko w obszarze partycypacji obywatelskiej. Grę poprowadzi Pracownia Gier Szkoleniowych.

 

Konsultacje społeczne: jak to zrobić, żeby były z sensem, a wszyscy się z nich cieszyli? (PREZENTACJA)

2.10 (piątek), godz. 10.00–11.30

Prowadząca: Anna Petroff-Skiba, Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Konsultacje społeczne wydają się prostym procesem. Wystarczy pójść do ludzi zapytać, a potem będzie z górki… A często jest pod górkę, czasem nawet bardzo. I zastanawiamy się, czemu ci ludzie tacy niewdzięczni, czemu nic się im nie podoba albo czemu z konsultacji, które były z sukcesem przeprowadzone, nic nie wyniknęło. I czy w takim razie te konsultacje to w ogóle mają sens?

Podczas sesji będziemy się zastanawiać, co zrobić, żeby planowany proces konsultacyjny nie był frustrujący dla nikogo. Ani dla mieszkanek i mieszkańców, ani dla urzędniczek i urzędników, ani dla wykonawczyń i wykonawców. A może uda się nam nawet zdiagnozować, co zrobić, żeby był satysfakcjonujący. Mamy na to tylko półtorej godziny, więc na pewno będzie to wyzwanie. 🙂

 

Mała skala: miasto z perspektywy dziecka, czyli jak projektować, żeby odpowiedzieć na potrzeby różnych grup wiekowych (PREZENTACJA)

2.10 (piątek), godz. 10.00–11.30

Prowadzący: Urszula Michalska, Kształtownia.pl, Anna Kotowska i Andrzej Jaworski, JAZ+Architekci

Dobrze zaprojektowana przestrzeń wspólna to taka, która uwzględnia potrzeby wszystkich osób, które z niej korzystają. Projektowanie partycypacyjne umożliwia usłyszenie różnych grup użytkowników, ale akurat za dzieci często mówią inni – ich rodzice i inni dorośli. A co się stanie, jeśli w czasie procesu projektowego stworzymy warunki do swobodnego dialogu z dziećmi?

Na podstawie doświadczeń w projektowaniu partycypacyjnym warszawskich skwerów i placów opowiemy, jak ważny jest udział dzieci w projektowaniu miasta. Nasze doświadczenia uzupełnimy o wiedzę o procesach projektowych z innych miast, w tym także spoza Polski.

 

Partycypacja w planowaniu przestrzennym w czasach zarazy (i po niej)

2.10 (piątek), godz. 12.00–13.30

Prowadzący: Michał Ciesielski, główny specjalista, Biuro Strategii Miasta Wrocławia | Uniwersytet Opolski, Maria Perchuć-Żółtowska, Fundacja Stocznia

Goście: Krzysztof Gała, kierownik Referatu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Monika Komorowska, naczelniczka Wydziału Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektorka Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra

Epidemia koronawirusa wpłynęła na wiele obszarów działalności samorządu terytorialnego, w tym na planowanie przestrzenne. Formalne procedury planistyczne w Polsce, opierające się na administracyjnej, technicznej maszynerii konsultacyjnej zostały podczas pandemii poddane stress-testowi. Potrzeba dystansu społecznego uniemożliwiła natomiast prowadzenie konsultacji w rozszerzonej formule. Cała sytuacja w bezprecedensowy sposób podkreśliła słabości procedur, ale też pokazała nowe możliwości i wywołała zmiany w ich realizacji.

Jak gminy poradziły sobie z tą sytuacją? Jak starają się dostosować do nowych warunków i obostrzeń sanitarnych? Czy rozwiązaniem dla konsultacji społecznych są tylko narzędzia internetowe? Jak wyglądają konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzone w ostatnim czasie? Jakich zmian prawnych potrzebują gminy, by sprawniej prowadzić procesy planowania przestrzennego?

Podczas sesji w formule wymiany doświadczeń, przedstawimy wyniki badań przeprowadzonych w czasie trwania kwarantanny, w których skupiono się na kwestiach organizacji pracy samorządowych jednostek planistycznych i powiązanych z nimi zmianach w kształcie prowadzonych procesów konsultacyjnych.

Chociaż badania tego okresu dopiero się zaczynają, to wiadomo, że wyciągnięte z niego wnioski już wpływają i będą wpływać na przyszły kształt systemu planowania. Różnorodne reakcje samorządów lokalnych na nietypową sytuację stanowią rezerwuar diagnoz, problemów i praktycznych rozwiązań, które warto brać pod uwagę w dyskusji.

 

SPOTKAJ sąsiadów, WYTWÓRZ społeczność, NAPRAW otoczenie (PREZENTACJA_Miejsca Aktywności Lokalnej, PREZENTACJA_FabLab Małopolska, PREZENTACJA Kawiarneki naprawcze)

2.10 (piątek), godz. 12.00–13.30

Prowadzący: Jan Wiśniewski i Paweł Sielczak, Fundacja Stocznia

Goście: Grzegorz Belica, FabLab Małopolska, Marek Kaleta, koordynator programu NaprawiaMY z Veolią, Fundacja Ashoka, Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa

Miejsca aktywności lokalnej, mejkerspejsy oraz kawiarenki naprawcze łączy więcej, niż można się spodziewać. Podczas sesji będzie można bliżej poznać sieci miejsc sąsiedzkich, w których spotkanie i wspólna aktywność może przynieść zupełnie niespodziewane efekty. Postaramy się także poszukać odpowiedzi, jak sprawiać, by miejsca te stanowiły przestrzeń autentycznej integracji mieszkańców, i jak można wykorzystać ten potencjał we wzmacnianiu partycypacji w naszych samorządach.

 

Zaangażowanie młodzieży w projekt – dobre praktyki (PREZENTACJA)

2.10 (piątek), godz. 14.00–15.45

Prowadząca: Anna Wawdysz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej

Goście: Maria Grzyb i Gabriela Kordyś, organizatorki TEDxYouth Tarnów, Wiktoria Jędroszkowiak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Emilia Kaczmarek, Akcja Menstruacja, Kacper Nowicki, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, Natalia Cichecka, współorganizatorka forum mieszkańców w Szczekocinach

W trakcie sesji porozmawiamy przede wszystkim o metodach i narzędziach aktywizacji młodzieży. Opierając się na konkretnych przykładach, spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  • co motywuje młodzież do udziału w projekcie? jak wzbudzić zaangażowanie młodzieży, a następnie je utrzymać?
  • czy zaangażowanie młodzieży może przełożyć się na zaangażowanie rodziców/opiekunów?
  • jakie kanały i narzędzia komunikacji wykorzystywać i jakim językiem się posługiwać, aby dotrzeć do młodzieży?
  • jak wspierać i wzmacniać działania liderów młodzieżowych i jak pozyskać ich do projektu?

Sesja skierowana jest do osób zainteresowanych współpracą z młodzieżą. Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji młodzieży. Wspólnie z młodzieżą stworzymy katalog praktycznych wskazówek przydatnych w realizacji projektów młodzieżowych.

 

7. Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.