Nagrania znajdziesz, wchodząc na stronę programu i wybierając konkretną sesję.