EN

Materiały

Treści w tym dziale będą się pojawiać w toku projektu, a więc już niebawem!

Raport „Praktycy partycypacji – kim są i co myślą?”

Raport "Praktycy partycypacji - kim są i co myślą?" podsumowujący pierwsze w Polsce tego typu badanie środowiska osób, które na co dzień zajmują realizacją i wspieraniem różnego typu procesów partycypacyjnych, w tym konsultacji społecznych. Wyniki analizy danych uzyskanych z ankiet wypełnionych przez 183 respondentów z całej Polski obejmują nie tylko informacje o samych praktykach (kim są, jak działają, jakie są ich motywacje do zajmowania się partycypacją), ale także o ich opiniach na temat zmian, które zaszły w obszarze partycypacji obywatelskiej w ostatnich kilku latach.  

pobierz

Raport podsumowujący badania nt. partycypacji obywatelskiej w Polsce

Raport "O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce", w którym można znaleźć podsumowanie przeglądu danych nt. zastosowania rozmaitych mechanizmów partycypacyjnych (m.in. budżetów partycypacyjnych, referendów lokalnych, inicjatywy lokalnej) oraz wyników badania na ogólnopolskiej próbie, w którym pytaliśmy Polaków o ich opinie i doświadczenia związane z konsultacjami społecznym i szerzej - z włączaniem obywateli w procesy decyzyjne. Raport przygotowała Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w kwietniu 2016 roku.

pobierz

Konsultacje z zasadami dla Wrocławia

26 kwietnia FISE wzięło udział w inauguracji projektu Wrocław Rozmawia realizowanego przez Fundację Dom Pokoju i Miasto Wrocław – spotkaniu warsztatowym dla kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu przedstawicieli strony miejskiej i społecznej (organizacje pozarządowe i aktywiści miejscy). Przeprowadziliśmy prezentację, a następnie dyskusję dotyczącą standardów dialogu obywatelskiego w oparciu o Siedem zasad konsultacji. Wspólnie z uczestnikami spotkania zastanawialiśmy się nad pułapkami relacji urząd-strona społeczna i nad mierzeniem siły na zamiary w kontekście wdrażania standardów dialogu.

pobierz

Podsumowanie warsztatów Konsultacje z zasadami dla Łomży

Podsumowanie seminariów warsztatowych „Konsultacje z zasadami dla Łomży”, które odbyły się 13 i 14 kwietnia 2016 roku i zapoczątkowały prac mieszkańców i mieszkanek miasta, organizacji pozarządowych, urzędników i przedstawicieli władz lokalnych nad nowymi zasadami dialogu obywatelskiego dla Łomży. W podsumowaniu znajdują się rekomendacje Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych dotyczące dalszych kroków w procesie tworzenia regulaminu konsultacji społecznych.

pobierz

Miejski Kodeks Dialogu – Gorzów

Gorzowski narzędziownik aktywnych obywateli i obywatelek, czyli w przystępnej formie o konsultacjach społecznych, budżecie partycypacyjnym, petycjach, współpracy miasta z NGO i dostępie do informacji publicznej.

pobierz