EN

O projekcie

„Konsultacje z zasadami” to projekt systemowy realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Jego celem jest wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w procesach konsultacji polityk publicznych na szczeblu lokalnym i centralnym poprzez praktyczne wsparcie administracji publicznej i organizacji pozarządowych we wspólnym wypracowywaniu i wdrażaniu czytelnych reguł prowadzenia konsultacji.

Podzieliliśmy działania w ramach „Konsultacji z zasadami” na cztery główne komponenty zogniskowane wokół zagadnienia ‘zasad konsultacji’.

 


Zasady konsultacji Wdrażamy w ministerstwach Wdrażamy lokalnie Dzielimy się wiedzą Sprawdzamy efekty


 

Zasady konsultacji

Konsultacje społeczne są częścią procesu tworzenia polityk publicznych i budowania wspólnoty lokalnej, który polega na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na wspólnym namyśle nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie na przekonaniu, że celem tych działań jest wspólne dobro. To duże wyzwanie stojące zarówno przed administracją publiczną, jak i obywatelami. Jednym z kroków w kierunku zmierzenia się z nim jest ustalenie i korzystanie z dobrych, czytelnych zasad konsultacji obowiązujących wszystkich ich uczestników – ich wypracowywanie i upowszechnianie to centralne zagadnienie projektu „Konsultacje z zasadami”.

Podstawą naszych działań są dwa opracowania dotyczące zasad prowadzenia konsultacji: 7 zasad konsultacji oraz Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych. Obydwa są owocami wspólnej pracy i namysłu osób z różnych środowisk: przedstawicieli administracji centralnej, samorządów lokalnych, związków samorządowych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych, w tym FISE i Stoczni.

O tym jak powstawało „7 zasad konsultacji” możesz przeczytać tutaj>>>, a o historii powstania Kanonu dowiesz się tutaj>>>.

 


Wdrażamy w ministerstwach

Badamy. Prowadzimy badanie konkretnych przypadków konsultacji społecznych na poziomie centralnym ważnych dla sektora pozarządowego oraz dokonujemy przeglądu konsultacji społecznych prowadzonych w ministerstwach. Chcemy dzięki temu usystematyzować, uaktualnić i podsumować wiedzę na temat efektywności konsultacji społecznych z udziałem organizacji, a także przygotować rekomendacje dotyczące tego, jak można usprawnić praktykę prowadzenia i uczestnictwa w konsultacjach.

Wdrażamy zasady. Wspólnie z wybranymi 5 ministerstwami wdrażamy reguły prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o 7 zasad konsultacji, a następnie we współpracy z 1-2 resortami zorganizujemy 1 lub 2 flagowe procesy konsultacyjne, które w przyszłości mogą stać się punktem odniesienia dla jakości takich działań.

 


Wdrażamy lokalnie

Badamy. Zbieramy i podsumowujemy dane o funkcjonujących miejskich regulaminach konsultacji oraz inwentaryzujemy dostępne wyniki badań na temat lokalnych procesów konsultacyjnych. Aktualizujemy wiedzę dotyczącą barier determinujących uczestnictwo organizacji pozarządowych w konsultacjach na poziomie samorządu oraz ról, jakie mogą w nich odgrywać.

Wdrażamy zasady. Wspólnie z wybranymi sześcioma miastami, w oparciu o współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, formułujemy reguły prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych (regulamin i procedury konsultacji). W czterech kolejnych samorządach, korzystając ze zgromadzonych doświadczeń, wypracowujemy rekomendacje do przygotowania takich reguł przez same społeczności lokalne.

Rozbudowujemy również narzędzie do konsultacji online mamzdanie.org.pl tak, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie lokalnym.


Dzielimy się wiedzą

Na seminariach. Organizując seminaria regionalne i ogólnopolskie oraz cykl webinariów, promujemy zasady konsultacji społecznych oraz udział organizacji pozarządowych w procesach konsultacyjnych wśród przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej oraz wśród samych organizacji z różnych części Polski.

Wśród dziennikarzy. Spotykamy się z dziennikarzami i dzielimy się wiedzą na temat tego, co jest istotą procesów konsultacyjnych i jak powinny być one prowadzane – mamy nadzieję, że zachęci to ich do śledzenia przebiegu i rezultatów konsultacji w kluczowych obszarach polityk publicznych na różnym szczeblu.

Doradzamy. Prowadzimy zdalne doradztwo dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wiedzą i mechanizmami dobrych konsultacji społecznych. Jeżeli chcesz skorzystać z doradztwa po prostu skontaktuj się z nami: partycypacja@fise.org.pl – wspólnie ustalimy, jak możemy ci pomóc.

Publikujemy. W ramach projektu opublikujemy przewodnik dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych wspomagający działania na rzecz wdrażania standardów konsultacji społecznych. Rozwijamy również dział zbierający publikacje i inne materiały poświęcone problematyce konsultacji na portalu partycypacjaobywatelska.pl.


Sprawdzamy efekty

Ewaluacja wewnętrzna. Korzystamy ze wsparcia ewaluatora/krytycznego przyjaciela, który przez cały czas trwania projektu przygląda się efektywności naszych działań.

Ewaluacja zewnętrzna. Dzięki niej sprawdzimy, czy na przestrzeni czasu, w wyniku różnych interwencji (w tym naszego projektu), zaszła istotna zmiana w obszarze konsultacji społecznych.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.