Pomiń menu

Skarżysko-Kamienna

Rodzaj gminy: miejska      Województwo: świętokrzyskie

Celem konsultacji w Skarżysku-Kamiennej było zebranie założeń do projektu miejscowego planu dla osiedla Górna Kolonia. Osiedle ma dużą wartość historyczno-architektoniczną, jest ujęte w ewidencji zabytków.

Urzędnicy chcieli wykorzystać proces tworzenia planu do zwrócenia uwagi mieszkańców na potencjał osiedla i ustalić, w jaki sposób kształtować jego zabudowę, aby utrzymać jego obecny charakter. Wśród innych zagadnień objętych konsultacjami były takie kwestie jak: dodatkowa zabudowa i jej parametry, usługi społeczne i inne na terenie osiedla, potrzebna infrastruktura czy przestrzenie wspólne dla mieszkańców. 

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończony
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

  • strona internetowa i media społecznościowe
  • akcja edukacyjno-informacyjna
  • broszura informacyjna
  • informacja prasowa
  • ogłoszenie w kościele
  • wystawa fotografii on-line
  • spacer historyczny on-line

Zasięganie opinii:

  • ankieta papierowa i internetowa
  • spacer badawczy
  • spotkanie otwarte z prezentacją wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu

Podsumowanie konsultacji:

Czas trwania konsultacji:

lipiec 2020–wrzesień 2021

Kontakt:

Ze strony gminy:

Iwona Chmielewska, Referat Planowania Przestrzennego, i.chmielewska@um.skarzysko.pl

Ze strony zespołu wspierającego:
Marcin Górecki, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mgorecki@stocznia.org.pl

Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, j.suchomska@pzr.org.pl 

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.