Pomiń menu

Radom

Gmina: miasto na prawach powiatu      Województwo: mazowieckie

Celem konsultacji społecznych w Radomiu było skonsultowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły czterech obszarach tematycznych: przekształceń funkcjonalnych, terenów zieleni i ochrony dolin rzek, transportu oraz śródmieścia.

 

Przedmiot konsultacji: Stworzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji:

Zakończony

Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • strony internetowe
 • informacja w mediach lokalnych
 • plakaty, ulotki
 • film informacyjny

Zasięganie opinii:

 • sondaż uliczny
 • punkt konsultacyjny

 • spacer badawczy

 • ankieta internetowa

 • wywiad/ankieta w 3–4 szkołach

 • world cafe

Podsumowanie konsultacji:

 • informacja na stronach internetowych
 • raport
 • mejling z raportem do uczestników konsultacji
Czas trwania konsultacji:

Czerwiec 2019 – marzec 2020

Kontakt:

Ze strony gminy:

Magda Wielogórska, Miejska Pracownia Urbanistyczna, (48) 36 20 208

Ze strony zespołu wspierającego:
Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, k.slebioda@pzr.org.pl

Maria Jagaciak, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mjagaciak@stocznia.org.pl

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.