Pomiń menu

Jabłonna

Gmina: wiejska      Województwo: mazowieckie

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” gmina Jabłonna poddała konsultacjom dwa obszary, dla których mają powstać zmiany planów miejscowych.

W odniesieniu do rejonu ulic Modlińskiej i Złotej Renety celem konsultacji było dowiedzenie się, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają centrum Jabłonny (czy są zadowoleni z jego zagospodarowania i w jakim kierunku oczekują zmian) oraz jak powinna wyglądać linia zabudowy oraz parametry dla budynków wzdłuż ulicy Modlińskiej. 

W przypadku zmiany planu dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej celem konsultacji było wypracowanie koncepcji zagospodarowania wjazdu na teren gminy – zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym (rodzaj usług, jakie powinny być obecne na tym terenie).

Zmiana planu miejscowego dla obu tych obszarów została zainicjowana przez mieszkańców.

Raport z konsultacji społecznych jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:

 • informacje prasowe w lokalnych mediach
 • zaproszenie w formie pocztówki
 • działania w internecie
 • ogłoszenia (na tablicach informacyjnych, w trakcie zebrań wiejskich w sołectwach i po mszach)
 • przewodnik po planowaniu przestrzennym

Zasięganie opinii – rejon ulic Modlińskiej i Złotej Renety:

 • spotkanie z przedstawicielami instytucji znajdujących się na obszarze objętym planem
 • minisonda
 • jednodniowe wydarzenie dla mieszkańców – punkt konsultacyjny, debata, gra terenowa, miniwarsztaty projektowe-urbanistyczne
 • punkt konsultacyjny
 • spacer badawczy
 • ankieta internetowa oraz papierowa

Zasięganie opinii – południowo-wschodni rejon ul. Modlińskiej:

 • spotkanie otwierające konsultacje
 • ankieta internetowa oraz papierowa
 • indywidualne wywiady z mieszkańcami
 • debata połączona z warsztatami planistycznymi
 • debata połączona z warsztatami urbanistycznymi

Podsumowanie konsultacji:

 • protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • spotkanie podsumowujące
 • artykuł w lokalnych mediach
Czas trwania konsultacji: Wrzesień-grudzień 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Beata Wojciechowska, b.wojciechowska@jablonna.pl, (22) 767 73 33

 

Ze strony zespołu wspierającego:

Maria Jagaciak, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mjagaciak@stocznia.org.pl
Anna Karłowska, Fundacja Napraw Sobie Miasto, anna.karlowska@naprawsobiemiasto.eu

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.