Pomiń menu

Czerwonak

Rodzaj gminy: wiejska      Województwo: woj. wielkopolskie

Celem konsultacji w gminie Czerwonak jest zebranie uwag do projektu planu miejscowego dla części wsi Dębogóra. Teren objęty planem znajduje się w otulinie parku krajobrazowego, a obecnie pełni funkcję mieszkaniową.

Konsultacje będą dotyczyły przede wszystkim dwóch tematów: rodzaju zabudowy (znaczna część obszaru objętego planem nie ma formalnie funkcji zabudowy mieszkaniowej) i rozwiązań komunikacyjnych. W ramach konsultacji urzędnicy chcą też zapytać mieszkańców o ich ocenę jakości życia w Dębogórze.

 

Przedmiot konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Planowane
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne):

Akcja informacyjna:

 • strona internetowa i media społecznościowe
 • broszura informacyjno-edukacyjna
 • plakaty
 • informacje prasowe

Zasięganie opinii:

 • ankieta papierowa i internetowa
 • konsultacje w mediach społecznościowych
 • dyżur planisty w urzędzie gminy
 • dyskusja publiczna – spotkanie otwarte w formie wysłuchania publicznego z elementami debaty
 • zbieranie formalnych uwag do projektu planu

Podsumowanie konsultacji:

 • strona internetowa i media społecznościowe
 • raport podsumowujący
 • artykuł prasowy
Czas trwania konsultacji:

wrzesień 2019 – marzec 2020

Kontakt:

Ze strony gminy:

Maciej Milewicz, Wydział Gospodarki Przestrzennej, (61) 65 44 258

Ze strony zespołu wspierającego:
Katarzyna Pliszczyńska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, kpliszczynska@stocznia.org.pl

Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, j.suchomska@pzr.org.pl 

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.