Pomiń menu

Zgłoś się

Najczęściej zadawane pytania

1. Na co przykładowo gmina może przeznaczyć grant przyznany w ramach projektu?

Gmina może przeznaczyć grant wyłącznie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, w tym np. na kampanię informacyjną (ulotki, plakaty, broszury edukacyjne), organizację spotkań z mieszkańcami (wynajem sali, catering, wydruki, materiały warsztatowe), wynagrodzenie moderatorów spotkań/warsztatów z mieszkańcami, przygotowanie raportu po konsultacjach, zakup środków trwałych na potrzeby realizacji spotkań/warsztatów np. rzutnika (dodatkowo, prosimy spojrzeć na zamieszczone poniżej odpowiedzi na pytania 2, 3, 4).

2. Czy w ramach grantu gmina może finansować część etatu osoby zatrudnionej w urzędzie, która będzie koordynowała proces konsultacji?

Tak, jeżeli zadania tej osoby dadzą się przypisać do realizowanych technik konsultacyjnych (ustalonych wspólnie z gminą w indywidualnym planie konsultacji), czyli jeśli bierze ona aktywny udział w procesie konsultacji.

3. Czy w ramach grantu gmina może przeznaczyć część środków na szkolenia dla osób z urzędu, np. dotyczące moderowania spotkań?

Wsparcie merytoryczne będziemy się przede wszystkim starać zapewniać my jako realizatorzy projektu (taka jest też nasza rola), co sprawia, że nie trzeba szkoleń uwzględniać w ramach grantu. Jeśli jednak pojawi się potrzeba przeprowadzenia szkoleń wykraczających poza nasze możliwości, a związanych z procesem konsultacji, to rozpatrzymy taką możliwość. W ramach projektu będzie też możliwość uczestniczenia w szkoleniach indywidualnych w gminie oraz wspólnych dla gmin biorących udział w projekcie.

4. Czy z przyznanego w ramach projektu grantu, gmina będzie mogła zakupić sprzęt, np. laptop czy projektor do prezentowania mieszkańcom dokumentów planistycznych lub ich założeń?

W ramach grantu jest taka możliwość, jeżeli brak tego sprzętu jest barierą w sprawnym przeprowadzaniu konsultacji w gminie.

5. Czy gmina może w ramach jednego grantu konsultować więcej niż jeden dokument planistyczny?

Tak.

6. Czy w ramach projektu można otrzymać grant na przeprowadzenie konsultacji Uchwały Krajobrazowej?

Nie. Według regulaminu projektu, grant może być przyznany tylko na przeprowadzenie konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.