W połowie maja 2020 roku w ramach akcji Masz Głos odbyło się webinarium poświęcone planowaniu przestrzennemu w czasach epidemii. Poprowadzili je Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo.

W trakcie webinarium omówiono, czym są konsultacje społeczne i dlaczego tak ważne jest włączanie mieszkanek i mieszkańców w procesy decyzyjne oraz jak dyskutować o przestrzeni ze społecznością lokalną, zwłaszcza gdy nie może z niej korzystać w swobodny i znany dotąd sposób. Poruszono też temat narzędzi IT pomocnych w warunkach epidemii i sprawdzonych metod konsultacyjnych.

Prowadzący opierali swoją prezentację na doświadczeniach z projektów realizowanych w ramach PO WER 2.19 i dotyczących usprawniania procesów konsultacji społecznych w procedurze planowania przestrzennego:

  • „Przestrzeń dla partycypacji 2” – projekt realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich,
  • „Dobre konsultacje dobry plan” – projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo,
  • „Partycypacja w planowaniu” i „Wspólny plan” – projekt realizowany przez Fundację Stabilo i WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych.

Źródło: www.maszglos.pl