Warszawa była jednym z pierwszych miast w Polsce, które przestawiły się na zdalną formę konsultacji dotyczących dokumentów planistycznych. Najwcześniejsze doświadczenia ze stolicy zostały opisane w publikacji „Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta”.

W 2020 roku stołeczni urzędnicy przeprowadzili pilotażowo dwa spotkania on-line, które zastąpiły dotychczas realizowane podczas wyłożeń planów miejscowych dyżury projektanta.

Frekwencja na spotkaniach dopisała – osób oglądających transmisje było prawie 170. Spotkania były tłumaczone na język migowy i prowadzone przez moderatorkę. Zadawanie pytań i komentowanie odbywało się na czacie na Facebooku i w sekcji komentarzy na YouTube’ie.

Oprócz spotkań on-line w Warszawie odbyły się też hybrydowe dyskusje publiczne, umożliwiające udział na żywo i on-line i prowadzone w reżimie sanitarnym. Za każdym razem zdecydowana większość uczestników śledziła spotkania on-line, ale kilka do kilkunastu osób pojawiło się też na sali.

W połowie roku, kiedy dzięki zmianom w prawie zdalne dyskusje publiczne i składanie uwag stało się możliwe, Warszawa zorganizowała dyskusję, w której nie tylko można było komentować i zadawać pytania na czacie, lecz także włączyć się w dyskusję, dołączając do spotkania na zoomie.

Doświadczenia czasów pandemii pokazały nam wiele zalet partycypacji on-line. Przede wszystkim, spotkania mogą się odbywać nawet gdy zagrożeniem jest epidemia. Forma prezentacji jest bardzo przyjazna i łatwo można dyskutować, odnosząc się do rysunku projektu planu, zdjęć i innych materiałów graficznych. Do filmów z rejestracją spotkań mieszkańcy mogli wrócić przez cały okres wyłożenia i zbierania uwag do projektu. Tak jak w przypadku spotkań na żywo bardzo ważny jest moderator spotkania, jednak forma czatu umożliwia również wymianę uwag i informacji między samymi uczestnikami, co jest bardzo korzystne. Forma on-line pozwala również na skupienie się na przekazie merytorycznym i emocje nie dominują spotkań. To, co ważne – przygotowanie takiego spotkania wymaga równie dużo, jeśli nie więcej przygotowań niż spotkania na żywo, a to, co widać, wymaga dużo wsparcia technicznego na zapleczu – cytat z publikacji „Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta”.

Źródło: „Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta”