W ramach 7. Forum Praktyków Partycypacji, pierwszy raz prowadzonego w formule on-line, odbyło się spotkanie poświęcone planowaniu przestrzennemu w czasach epidemii. Spotkanie poprowadzili Michał Ciesielski, główny specjalista w Biurze Strategii Miasta Wrocławia, oraz Maria Perchuć-Żółtowska z Fundacja Stocznia.

Epidemia koronawirusa wpłynęła na wiele obszarów działalności samorządu terytorialnego, w tym na planowanie przestrzenne. Formalne procedury planistyczne w Polsce, opierające się na administracyjnej, technicznej maszynerii konsultacyjnej zostały podczas pandemii poddane stress-testowi. Potrzeba dystansu społecznego uniemożliwiła natomiast prowadzenie konsultacji w rozszerzonej formule. Cała sytuacja w bezprecedensowy sposób podkreśliła słabości procedur, ale też pokazała nowe możliwości i wywołała zmiany w ich realizacji.

Jak gminy poradziły sobie z tą sytuacją? Jak starają się dostosować do nowych warunków i obostrzeń sanitarnych? Czy rozwiązaniem dla konsultacji społecznych są tylko narzędzia internetowe? Jak wyglądają konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzone w ostatnim czasie? Jakich zmian prawnych potrzebują gminy, by sprawniej prowadzić procesy planowania przestrzennego?

Podczas sesji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w czasie trwania kwarantanny, w których skupiono się na kwestiach organizacji pracy samorządowych jednostek planistycznych i powiązanych z nimi zmianach w kształcie prowadzonych procesów konsultacyjnych. Chociaż badania tego okresu dopiero się zaczynają, to wiadomo, że wyciągnięte z niego wnioski już wpływają i będą wpływać na przyszły kształt systemu planowania. Różnorodne reakcje samorządów lokalnych na nietypową sytuację stanowią rezerwuar diagnoz, problemów i praktycznych rozwiązań, które warto brać pod uwagę w dyskusji.

Spotkanie odbyło się w ramach 7. Forum Praktyków Partycypacji realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.