Dwa spotkania otworzyły konsultacje społeczne w gminie Wierzchosławice. Ich celem jest zaangażowanie lokalnych społeczności w proces ustalenia sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków rozwoju gminy w kontekście turystyki i rekreacji.

Podczas spotkań urzędnicy zaprezentowali najpierw podstawowe informacje dotyczące planów sporządzenia studium. Ostatni taki dokument opracowano ponad 20 lat temu, teraz gmina wspólnie z mieszkańcami chce pochylić się nad przygotowaniem studium dostosowanego do aktualnych potrzeb. Okazało się, że chętni do partycypacji mieszkańcy szybko podjęli dialog. Podeszli do tematu bardzo rzeczowo, aktywnie biorąc udział w warsztatowej części spotkań.

Podczas spotkań pojawiło się wiele konkretnych pomysłów związanych z budynkami, jak hala sportowa czy kręgielnia, oraz infrastruktura sportową, w tym bieżnie czy siłownie plenerowe.

Mieszkańcy, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniach, mogli podzielić się swoimi opiniami na temat rozwoju gminy dzięki ankiecie internetowej dostępnej na stronie internetowej urzędu gminy.

Więcej o procesie konsultacji w Wierzchosławicach dostępne na stronie.

Fot. Urząd Gminy Wierzchosławice