W Skale, jesienią 2020 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu miejscowego dla dwóch terenów w obrębie części miejskiej i wiejskiej gminy. Urzędnicy chcieli przedyskutować z mieszkańcami zagospodarowanie istniejącego placu targowego i terenu, który może posłużyć m.in. jako miejsce obsługi turystów.

Konsultacje rozpoczęły się od spotkania informacyjnego dla mieszkańców na Placu Konstytucji, który pełni funkcję targowiska. W spotkaniu wzięło udział 12 mieszkańców, dwie projektantki, trzech radnych i moderatorka. Głównym celem spotkania było określenie zalet i wad obecnego zagospodarowania placu. 

Głosu mieszkańców urzędnicy wysłuchiwali również w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym na miejskim rynku. W dużym namiocie rozstawiono m.in. mapę obszaru objętego planem, wstępny projekt planu oraz tablicę magnetyczną na wnioski mieszkańców. Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców – odwiedziło go około 50 osób.

Punkt konsultacyjny. Fot. Urząd Gminy Skała

Elementem konsultacji był też spacer badawczy. Odbył się wzdłuż drogi prowadzącej z centrum Skały do leżącego w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ze względu na niepogodę (i pogarszającą się sytuację epidemiczną) frekwencja na spacerze była jednak niska.

W czasie konsultacji dla mieszkańców i turystów dostępna była ankieta. Ci pierwsi mogli uzupełnić ją w internecie (skorzystało z tej możliwości prawie 80 osób) albo na targowisku (70 ankiet), a drudzy – w wersji papierowej, podczas odwiedzin w Ojcowskim Parku Narodowym (pracownicy urzędu rozdawali ankiety na parkingu przy parku, wypełniono ją około 70 osób).