Pod koniec wakacji 2020 roku w Czerwonaku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu miejscowego dla okolic Bolechówka. Ze względów bezpieczeństwa proces częściowo odbył się zdalnie.

W ramach konsultacji urzędnicy przygotowali dla mieszkańców i innych osób zainteresowanych planem ankietę internetową na temat możliwości zagospodarowania objętego nim terenu. Wzięło w niej udział 65 osób.

W internecie odbyła się też rozmowa online z planistą na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu. Spotkanie miało być wprowadzeneim do dyskusji publicznej, która odbyła się już stacjonarnie. Wzięło w niej udział około 20 osób. Mieszkańcy wysłuchali prezentacji planisty, zadawali pytania i uzyskali informację, jak mogą złożyć wnioski do projektu planu.

Uwagi do projektu planu mieszkańcy mogli składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz osobiście w urzędzie gminy.

Informacja o konsultacjach ukazała się m.in. na stronie internetowej i facebookowym profilu urzędu gminy oraz w lokalnej gazecie „I wiesz więcej”. Dla mieszkańców przygotowano też broszurę informacyjno-edukacyjną, która skrótowo opowiadała o procedurze planistycznej i towarzyszących jej konsultacjach.

Źródło: Urząd Gminy Czerwonak