18 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie dla przedstawicieli samorządów rozpoczynających udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Wzięli w nim udział urzędnicy i urzędniczki z ośmiu gmin przyjętych do projektu.

Głównym celem spotkania było poznanie się realizatorów i uczestników projektu, wymiana doświadczeń oraz rozmowa o wartościach i zasadach, którymi warto się kierować, organizując konsultacje dokumentów planistycznych.

Przedstawiciele samorządów poznali też członków tzw. zespołów wspierających, czyli specjalistów ds. konsultacji społecznych i planowania przestrzennego, którzy będą ich wspierać w planowaniu i realizacji procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych.

Fot. Wojtek Radwański